Mô hình cơ cấu tổ chức doanh của Tập Đoàn Vận Tải Sài Gòn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc : ĐIỀU HÀNH CHUNG

Giám đốc Điều Hành: quản lý nhân viên và phương tiện, điều hành kinh   doanh tại chi nhánh, điều hành chung công việc của chi nhánh và báo cáo trực tiếp Tổng giám đốc

Giám đốc kinh doanh và phát triển dự án: Quản lý kinh doanh vfa phát triển dự án của Tập Đoàn theo mô hình quản lý tập trung.

Phòng Hành chánh nhân sự : Quản lý theo dõi toàn bộ nhân sự tại chi nhánh, thực hiện các chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của toàn nhân viên.

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Điều Hành

Phòng kế toán tài chính: Quản lý thu chi nguồn tài chính của công ty.

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Điều Hành

Phòng kinh doanh tiếp thị: Lên kế hoạch quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty đến với khách hàng, thăm hỏi chăm sóc khách hàng.

+ Quản lý bộ phận tổng đài: theo dõi các cuộc gọi đến của hàng khách

+ Ghi nhận và xử lý những ý kiến đóng góp của khách hàng

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Điều Hành

Phòng điều hành: Quản lý phương tiện và nhân viên lái xe

+ Sắp xếp lái xe bàn giao phương tiện cho lái xe.

+ Tập huấn tuyên truyền cho nhân viên lái xe về nội quy quy chế Công ty.

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Điều Hành

Phòng An toàn giao thông:

          + Theo dõi đoàn xe thông qua hệ thống giám sát hành trình.

+ Tập huấn tuyên truyền cho nhân viên lái xe về chấp hành luật giao thông đường bộ.

+ Thực hiện các chương trình khuyến khích khen thưởng cho nhân viên lái xe chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, chạy xe an toàn, bảo quản xe tốt.

+ Xử lý tai nạn khi xảy ra sự cố.

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Điều Hành

Phòng Tổng đài: Trung tâm điều hành phương tiện trong quá trình kinh doanh; tiếp nhận các cuộc gọi yêu cầu của khác hàng và điều hành xe tới phục vụ khách; tư vấn cho khách hàng về dịch vụ của Công ty

Phòng kỹ thuật : theo dõi, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện trước khi xe ra kinh doanh phục vụ khách hàng.